W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który udaje się na pustynię, gdzie przebywa przez czterdzieści dni, będąc wystawionym na próbę przez szatana. Podobnie jak Jezus, w czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do oddalenia się od zgiełku świata i skupienia na naszej relacji z Bogiem. To czas, w którym możemy bardziej świadomie otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby umocnić naszą wiarę i przygotować serca na spotkanie z Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu.

W Wielkim Poście również doświadczamy prób i kuszeń, podobnie jak Jezus na pustyni.

Ale poprzez wybranie drogi modlitwą, postem i jałmużną możemy wzmacniać naszą wolę i trwać w wierności Bogu wobec wszystkich pokus, które nas otaczają. Jezus zaprasza nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Niech więc Wielki Post będzie dla nas czasem głębokiego nawrócenia, umocnienia naszej wiary i zbliżenia się do Boga, abyśmy mogli radośnie obchodzić Jego zmartwychwstanie w pełni odnowionym sercem.

 

dk. Michał Łuszczyna

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.