Wiara to nie nostalgiczne wspominanie przeszłych wydarzeń, lecz pełne dynamiki podążanie naprzód. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa wyrywa nas z tego letargu, w którym często sami się pogrążamy, będąc przekonani, iż żyjemy w zgodzie z Bogiem, sobą i bliźnimi. A tymczasem po prostu usilnie wpatrujemy się w niebo, to znaczy spoglądamy w jedno i to samo miejsce, skupiamy się wciąż na tych samych sprawach, czyniąc z naszego życia duchowego pełne schematyzmu rytuały. Dlaczego stoicie ? – pada pytanie do uczniów wodzących wzrokiem za odchodzącym do chwały Jezusem, Takie zastygnięcie nie ma być cechą ucznia Chrystusa. Jesteśmy wezwani do podążania w górę, a nie wpatrywania się tam.

 

ks. Krzysztof Mazur