W Środę Popielcową rozpoczął się w liturgii Kościoła czas Wielkiego Postu. Czas szczególny i wyjątkowy, który zaprasza do nawrócenia i przemiany życia. Chrystus w tym świętym czasie wzywa nas wszystkich, cały lud Boży do nawrócenia. Mówi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – „wierzcie we Mnie”.

Cóż to znaczy nawrócić się? Nawrócić się w sensie biblijnym oznacza zmienić kierunek drogi i odwrócić się od grzechu, a zwrócić się w stronę Boga, miłosierdzia i przebaczenia. Tak właśnie uczynił syn marnotrawny, który wrócił do domu swego Ojca, roztrwoniwszy wcześniej majątek. Nawrócenie oznacza w tej sytuacji powrót tego, który zbłądził na drogach życia. Oznacza również wygrzebanie się człowieka grzesznego z błota i brudu grzechu, uznanie przez niego, że tak dalej żyć nie można. Nawrócenie to inaczej ożycie, odrodzenie, to wreszcie radość z odzyskania prawdziwego sensu życia. Takie prawdziwe nawrócenie oznacza również uznanie i wyznanie przez grzesznika swoich grzechów wobec Boga, a niekiedy nawet i wobec ludzi.

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Jezus Chrystus, który czterdzieści dni przebywał na pustyni i kuszony był przez szatana, pokazuje nam, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Boski Zbawiciel pokazuje nam również jak pokonywać zło i zachęca, byśmy i my odnosili podobne do Jego zwycięstw. Idźmy zatem drogami wiary i we wszystkim naśladujmy naszego Pana i Mistrza.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.