Źródło zdjęcia: http://www.gloria-deo.pl

 

W obecnym roku liturgicznym, w niedziele i święta Kościół odczytuje i rozważa słowo Boże zapisane przez św. Marka. Jak utrzymuje najstarsza tradycja spisał on Ewangelię głoszoną przez św. Piotra, co potwierdza wiele danych obecnych w treści samej Ewangelii. Oprócz ram czasowych życia i działalności Pana Jezusa nakreślonych przez Piotra (Dz 1,21n), Marek w sposób wyjątkowo szczegółowy opisuje wydarzenia, w których bierze udział pierwszy z Apostołów. Prawdopodobnie na jego życzenie, Ewangelista opuszcza wszystkie te fakty, które przedstawiają Księcia Apostołów w pozytywnym świetle, opisuje natomiast dokładnie inne jak np. potrójne zaparcie się Piotra i upomnienia udzielane Apostołom przez Chrystusa.

W Liście Biskupów na kończący się Tydzień Wychowania czytamy: „Ważne jest, by mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron, by wiedzieć w jakiej dziedzinie jest się niedojrzałym. Warunkiem tego, by być dobrym wychowawcą, rodzicem czy nauczycielem jest troska o swój własny rozwój wewnętrzny”. Niech Apostołowie wychowani w szkole Chrystusa pomagają nam w tym bardzo ważnym zadaniu.

 

ks. Łukasz Zieliński

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.