Boże po trzykroć święty, adorowany przez aniołów i archaniołów,
którego chwałą cieszą się święci i błogosławieni,
wysłuchaj modlitw św. Jana Pawła II za nami, abyśmy byli wierni jego nauce;
abyśmy próbowali naśladować przykład życia kanonizowanych i beatyfikowanych przez niego;
abyśmy żyli zawierzeniem Matce Chrystusowej, jak nas tego uczył Twój sługa, a nasz brat.

Amen.