Dwie siostry, Maria i Marta, bardzo kochały swojego brata Łazarza. Rozpaczały, gdy zachorował. Nie znamy szczegółów życia rodzeństwa z Betanii. Mieszkali najprawdopodobniej we wspólnym domu. Jezus był przyjacielem całej trójki i bywał u nich niejeden raz. To właśnie w Betanii Jezus starał się ukazać Marii i Marcie, co jest najważniejsze w ludzkim życiu. Maria siedziała u stóp Mistrza zasłuchana w Jego słowa, a Marta krzątała się, chcąc gościnnie przyjąć Przybysza. Wtedy padły Jezusowe słowa, że Maria wybrała „lepszą cząstkę”. Można się martwić i kłopotać o wiele rzeczy, ale trzeba poszukiwać tego, co jest najważniejsze. Wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii są jakby kontynuacją tego nauczania. Jezus chce ukazać, co jest najważniejsze dla człowieka.

 

ks. Marek Porczyński