Rozpoczynamy Adwent. Jego przesłanie dobrze wyraża wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: rozumiejcie chwilę obecne.

Co my, współcześni adresaci listu św. Pawła, wiemy o chwili obecnej? Wiemy, że w niej żyjemy. Nie żyjemy ani wczoraj, ani jutro, żyjemy dziś, żyjemy teraz. W jednej chwili skupia się nie tylko  nasza przeszłość i przyszłość, ale również miliardy lat świetlnych istnienia kosmosu, miliony lat istnienia Ziemi, setki tysięcy lat istnienia człowieka. Cała historia wszechświata istnieje dla nas w  naszym „teraz”. Bez owego „teraz” nic by dla nas nie istniało, bo nie byłoby i nas.

Wiemy, że chwila obecna przemija bezpowrotnie. Jest bowiem darem Boga przekazanym nam w momencie stworzenia. Została ponadto uświęcona przez Syna Bożego, który zechciał ją razem z  nami przeżywać. Dlatego stał się On Panem czasu, o czym przypomina liturgia wigilii paschalnej: „Chrystus wczoraj i dziś. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność”.

Refleksji nad rozumieniem chwili obecnej służyć będą adwentowe rekolekcje, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, rachunki sumienia czy uczestnictwo w roratach. Przygotowywać nas one  mają do radosnego spotkania z Chrystusem tak w świętach Bożego Narodzenia, jak i w czasie paruzji.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.