Bardzo ważnym aspektem jest poruszony przez Chrystusa temat Ducha Świętego i wystąpień przeciw Niemu. Znamy z Katechizmu grzechy przeciwko Duchowi Świętemu:

  1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
  2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
  4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
  5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
  6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Aby dbać o swoje serce, należy najpierw wystrzegać się tych grzechów. Pan Bóg zawsze poważnie traktuje człowieka i liczy się z jego wyborem. Pragnie jego zbawienia, ale nigdy wbrew jego woli!