Zdjęcie: Ludzie zdjęcie utworzone przez jcomp – pl.freepik.com

 

Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. To ono jest nam dane w słowach Pisma Świętego, które czytamy w czasie liturgii w kościele. Czytamy je również w domu podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej.

Bóg zaprasza każdego z nas, abyśmy poznawali Jego natchnione słowo. Czynił to wielokrotnie za czasów proroków, aby zaświadczyć o swojej obecności wśród ludu wybranego. Po niewoli babilońskiej do Palestyny wrócił Ezdrasz wraz z kilkutysięczną rzeszą repatriantów żydowskich. Widząc opłakany stan moralny swoich rodaków, proces nawrócenia narodu rozpoczął właśnie od systematycznego odczytywania ksiąg Prawa. I co się wtedy działo? Ludzie, słuchając czytania Prawa, odczuwali wstyd, że wzgardzili słowem Bożym, że odeszli od źródła światła, od ducha i życia. Bóg zaś chciał i ciągle chce być obecny w sercach tych, których sobie wybrał.

Biblia jest księgą szczególną i nie do końca odkrytą. Historie w niej zawarte wciąż są zgłębiane. Trudno sobie wyobrazić, że można przejść obok niej obojętnie, nie przeczytać choćby krótkiego fragmentu i nie próbować zrozumieć jego treści i sensu. Bóg nie przyszedł po to, aby wraz z końcem ziemskiej misji Chrystusa głoszone przez  Niego słowo zostało zapomniane. Nie chowa się go do szuflady, nie wstawia się go do biblioteczki tylko w tym celu, aby ładnie wyglądało. Dlatego Jezus ustanowił Kościół, a w nim apostołów i ewangelistów, którzy spisali słowa Mistrza z Nazaretu i przekazali jako Ewangelię – Dobrą Nowinę. Do tego Kościoła należymy także my, którzy jesteśmy powołani do nieustannego uświęcenia się w duchu Ewangelii.

ks. Jerzy Karbownik

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.