Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika.

Duch Święty jest obecny w swych darach i uczestniczy w naszym życiu.

Dar mądrości to zastosowanie zasad Bożego Prawa w codziennym życiu.
Dar rozumu uzdalnia człowieka do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia.
Dar rady to działanie Ducha Świętego w chwilach podejmowania przez człowieka trudnych decyzji.
Dar męstwa to działanie Ducha Świętego w naszym sercu, gdy trzeba zmierzyć się z przeciwnikiem mocniejszym od nas.
Dar umiejętności to idealna współpraca z Duchem Świętym w pełnieniu woli Ojca Niebieskiego.
Dar pobożności to modlitwa z Duchem Świętym, który stoi po naszej stronie i zwraca się do Ojca.
Dar bojaźni Bożej to nieustanna troska Ducha Świętego, abyśmy uwolnieni z wszystkich lęków zabiegali o to, by nie utracić zaufania, jakim darzy nas Bóg.

Zostaw swój komentarz

Proszę wpisać swoje imię.
Wprowadź komentarz.