W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy piękny fragment, w którym Pan Jezus nazy­wa siebie krzewem winnym, a nas – latoroślami. Tym samym w bardzo prostym i jednocześnie wymownym obrazie ukazuje istotę życia człowieka wierzącego, czyli każdego, kto identyfikuje się z Nim, uważa Go za swojego Zbawiciela i przyjaciela. Tylko ten, kto trwa w jedności z Chrystusem, nie obumiera, ale żyje pełnią życia i nieustannie się przekonuje, że w życiu i w świecie jest człowiekiem speł­nionym i szczęśliwym.

Słowo Boże jest doskonałą okazją do tego, abyśmy podjęli krótką refleksję nad istotą samego Kościoła i przypomnieli sobie cztery podstawowe prawdy:

  1. Kościół został powołany do życia przez samego Jezusa Chrystusa.
  2. Kościół to nie tylko papież, kapłani, siostry zakonne i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej oraz katecheci.
  3. Kościół na ziemi tworzą i budują ludzie.
  4. Kościół Chrystusowy jest święty, ponieważ nieustannie uświęca go i pro­wadzi Duch Święty.

Powróćmy do Kościoła, bo jest naszym domem, jest ciałem Chrystusa na ziemi.

 

ks. Jerzy Karbownik