Odpust za zmarłych
    Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. 2 listopada – we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw....
Czytaj więcej
Wierzyć, wołać, dziękować
    Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii dzięki działaniu Jezusa odzyskał wzrok. W tym momencie Jezus otworzył dla niego cały przepiękny świat, o którym tyle słyszał, a teraz sam może go...
Czytaj więcej
Nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć…
    Synowie Zebedeusza w królestwie Bożym chcą być jak najbliżej swojego Mistrza. Odpowiedź Jezusa jest wstrząsająca: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?...
Czytaj więcej
Nie lękajcie się
    Nie lękajmy się! Zachęcam, aby wołanie papieża Polaka mocno nas poruszyło i pobudziło do jeszcze większej zażyłości z Jezusem. Nie bójmy się tego zrobić, zwłaszcza gdy przeżywamy trudne...
Czytaj więcej
Nie lękajcie się
    Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre źródła lęków i obaw przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią na nie jest...
Czytaj więcej
Unikać okazji do grzechu
    Powszechne jest doświadczenie choroby i przemijalności ludzkiego bytu, a co za tym idzie – troski o zdrowie, która podpowiada nam, że nierzadko, w celu ratowania życia człowieka, trzeba...
Czytaj więcej
Wychowani w szkole Chrystusa
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie...
Czytaj więcej
Beatyfikacja ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    Jezus nie bał się konfrontacji z innymi. Wolał usłyszeć od nich, nawet jeśli widział, że błądzą, całą prawdę, która jeśli była autentyczna, dawała nadzieję na poprawę sytuacji takiej...
Czytaj więcej
Świętość nie jest luksusem
Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Maryja.
Czytaj więcej
Wprowadzajcie słowo w czyn
Można bardzo skrupulatnie odmawiać modlitwy, pozostając zupełnie niewrażliwym na potrzeby naszych bliźnich. Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami ostrzega nas przed taką postawą, która dba o zewnętrzne pozory, a pomija...
Czytaj więcej