Wśród was są tacy, którzy nie wierzą
    Zaskakujące są słowa, które ponad 2000 lat temu wypowiedział Jezus do swoich uczniów nad Morzem Galilejskim czyli Tyberiadzkim. Nie można jednak zarzucić Synowi Bożemu, że nie wiedział o...
Czytaj więcej
Soli Deo per Mariam – Samemu Bogu przez Maryję
    W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna! Potrzeba naszemu Narodowi, aby rozkochał się...
Czytaj więcej
Postawa wobec miłości Boga
Nakarmiony tłum szuka Jezusa, a gdy znajduje, prosi: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” . Przedmiotem troski narodu wybranego stał się pokarm cielesny. Jezus kieruje ich myśli ku wieczności; poucza o pokarmie,...
Czytaj więcej
św. Joachim i Anna
Panie Jezu, wspieraj osoby starsze w słabości
Czytaj więcej
Jezus wie, czego człowiek pragnie
Jezus wie, czego człowiek potrzebuje, kiedy się sporo napracuje. Nie chwali, nie gani, mówi po prostu: wypocznijcie. On wie, że to ważne. Niezbędne.
Czytaj więcej
Życie życiem Chrystusa
    Dla wielu kultur chrześcijaństwo jest zgorszeniem i głupstwem: „[…] my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan” (1 Kor 1,22-23). To zdanie Pawła...
Czytaj więcej
XIII Niedziela zwykła
Cztery szczegóły z dzisiejszej Ewangelii. Zapraszamy do lektury
Czytaj więcej
Prawdziwy dom
Dom to nie mury, to wspólnota, to serca otwarte, kochające, to kawałek chleba, to światło, przy którym można się spotkać, to ciepły piec, przy którym można się ogrzać, ale to...
Czytaj więcej
Królestwo Boże jest jak małe ziarno gorczycy
    Jezus poddaje nam obraz małego ziarna, aby wyjaśnić, czym jest królestwo Boże. Jest ono najpierw niewidoczne, niezauważalne, tak jak nie widzimy i nie dostrzegamy Bożego działania na co...
Czytaj więcej
Niedziela Trójcy Świętej
    Niedziela Trójcy Świętej to bardzo piękna niedziela. Dziś w Ewangelii czytamy, jak Pan Jezus mówi o trzech Osobach Boskich, o Ojcu, o Synu i Duchu Świętym. I nie...
Czytaj więcej