Dar trzeźwości
Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe...
Czytaj więcej
Jezus uczy  nas modlitwy
Modlitwę Pańską, bo tak inaczej nazywane jest "Ojcze nasz" odmawiamy przynajmniej raz dziennie. Składa się ona z siedmiu próśb.
Czytaj więcej
Bóg w gościnie u człowieka
    Ile razy w naszym życiu przegapiliśmy spotkanie z Jezusem?! Bóg przychodzi w naszej codzienności i tylko od nas zależy, czy dostrzeżemy Jego postać i wyjdziemy Mu na spotkanie....
Czytaj więcej
Być dobrym i miłosiernym
    Wpatrując się w postać miłosiernego Samarytanina, dziękujemy za dar chrześcijaństwa, które również, a może szczególnie dzisiaj, pozwoliło nam pochylić się z miłością i solidarnością nad naszymi ukraińskimi sąsiadami,...
Czytaj więcej
Nasza misja
    Dzisiejszy fragment Ewangelii bezkompromisowo przemawia na temat misji uczniów. Jesteśmy również posłani, aby robić podobne rzeczy, ale przede wszystkim po to, aby żyć ze świadomością, że zbliża się...
Czytaj więcej
Pójść za Jezusem
    Mamy tendencję, aby odkładać nasz moment nawrócenia na tzw. „potem”. I tak trwa to w nieskończoność, bo lenistwo podjęcia wyzwań jest w nas silniejsze. Często też spoglądamy w...
Czytaj więcej
Adoracja Najświętszego Sakramentu
W Adoracji Najświętszego Sakramentu chodzi o to, by Bóg został uwielbiony, a nie o to, by w ciszę uciekać od codziennych obowiązków.
Czytaj więcej
W Trójcy Jedyny
    Dzisiejsza uroczystość zwraca naszą uwagę na jedynego Boga w trzech Osobach: Boga, który stworzył nas z miłości oraz zawsze i wszędzie jest bliski człowiekowi; Boga, który tak nas...
Czytaj więcej
Zesłanie Ducha Świętego
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Czytaj więcej
Wniebowstąpienie dziełem Miłosierdzia Bożego
Chrystus wstąpił do nieba, by wstawiać się za ludźmi u Ojca, by nam dać nadzieję dojścia do chwały oraz dla obudzenia miłości ku rzeczom niebieskim
Czytaj więcej