Bezmiar Bożego Miłosierdzia
    Bezmiar miłosierdzia Bożego wprawia w największe zdumienie: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”. Bóg okazał miłosierdzie...
Czytaj więcej
Jeśli się nie nawrócicie …
    Nasze Sanktuarium ma charyzmat Miłosierdzia. Dosyć często możemy o nim usłyszeć i je praktykować. W Ewangelii też z chęcią słuchamy o Miłosierdziu, często w codziennym życiu na nie...
Czytaj więcej
Bądźcie miłosierni
    Chrystus, objawiając: miłość-miłosierdzie Boga, równocześnie stawiał ludziom wymaganie, aby w życiu swoim kierowali się miłością i miłosierdziem. Wyma­ganie to stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu Ewangelii....
Czytaj więcej
Uczynki miłosierdzia
    „Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy bliźnim w potrzebach ciała i duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać...
Czytaj więcej
Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz,  ale zawsze wiedz, co mówisz
    Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz. Jakże często główną przyczyną niestosowania się do tej za­sady jest nadużycie alkoholu. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o...
Czytaj więcej
Narzędzia pokoju
    O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam, gdzie...
Czytaj więcej
Prawdziwe szczęście
    Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. Zaprasza nas do oczyszczenia naszego serca ze złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe...
Czytaj więcej
Spotkanie z Bogiem
    Spotkanie z Bogiem zawsze przerasta człowieka. Izajasz wpadł w przerażenie kiedy spotkał się ze Świętym Bogiem, mówił całkiem szczerze „Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach”, Paweł...
Czytaj więcej
Relacja z Bogiem
Słowo Boże domaga się od nas jasno sprecyzowanej reakcji. Trzeba opowiedzieć się po jednej ze stron. Jak pokazuje Biblia, nie zawsze przyjmowano słowo Boże chętnie i z otwartością.
Czytaj więcej
Niedziela Słowa Bożego
Biblia jest księgą szczególną i nie do końca odkrytą. Historie w niej zawarte wciąż są zgłębiane. Trudno sobie wyobrazić, że można przejść obok niej obojętnie, nie przeczytać choćby krótkiego fragmentu...
Czytaj więcej