Unikać okazji do grzechu
    Powszechne jest doświadczenie choroby i przemijalności ludzkiego bytu, a co za tym idzie – troski o zdrowie, która podpowiada nam, że nierzadko, w celu ratowania życia człowieka, trzeba...
Czytaj więcej
Wychowani w szkole Chrystusa
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie...
Czytaj więcej
Beatyfikacja ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    Jezus nie bał się konfrontacji z innymi. Wolał usłyszeć od nich, nawet jeśli widział, że błądzą, całą prawdę, która jeśli była autentyczna, dawała nadzieję na poprawę sytuacji takiej...
Czytaj więcej
Świętość nie jest luksusem
Każde z nich tę swoją drogę do świętości zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Maryja.
Czytaj więcej
Wprowadzajcie słowo w czyn
Można bardzo skrupulatnie odmawiać modlitwy, pozostając zupełnie niewrażliwym na potrzeby naszych bliźnich. Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami ostrzega nas przed taką postawą, która dba o zewnętrzne pozory, a pomija...
Czytaj więcej
Wśród was są tacy, którzy nie wierzą
    Zaskakujące są słowa, które ponad 2000 lat temu wypowiedział Jezus do swoich uczniów nad Morzem Galilejskim czyli Tyberiadzkim. Nie można jednak zarzucić Synowi Bożemu, że nie wiedział o...
Czytaj więcej
Soli Deo per Mariam – Samemu Bogu przez Maryję
    W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. Matka prowadzi do Syna! Potrzeba naszemu Narodowi, aby rozkochał się...
Czytaj więcej
Postawa wobec miłości Boga
Nakarmiony tłum szuka Jezusa, a gdy znajduje, prosi: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba” . Przedmiotem troski narodu wybranego stał się pokarm cielesny. Jezus kieruje ich myśli ku wieczności; poucza o pokarmie,...
Czytaj więcej
św. Joachim i Anna
Panie Jezu, wspieraj osoby starsze w słabości
Czytaj więcej
Jezus wie, czego człowiek pragnie
Jezus wie, czego człowiek potrzebuje, kiedy się sporo napracuje. Nie chwali, nie gani, mówi po prostu: wypocznijcie. On wie, że to ważne. Niezbędne.
Czytaj więcej