XIII Niedziela zwykła
Cztery szczegóły z dzisiejszej Ewangelii. Zapraszamy do lektury
Czytaj więcej
Prawdziwy dom
Dom to nie mury, to wspólnota, to serca otwarte, kochające, to kawałek chleba, to światło, przy którym można się spotkać, to ciepły piec, przy którym można się ogrzać, ale to...
Czytaj więcej
Królestwo Boże jest jak małe ziarno gorczycy
    Jezus poddaje nam obraz małego ziarna, aby wyjaśnić, czym jest królestwo Boże. Jest ono najpierw niewidoczne, niezauważalne, tak jak nie widzimy i nie dostrzegamy Bożego działania na co...
Czytaj więcej
Niedziela Trójcy Świętej
    Niedziela Trójcy Świętej to bardzo piękna niedziela. Dziś w Ewangelii czytamy, jak Pan Jezus mówi o trzech Osobach Boskich, o Ojcu, o Synu i Duchu Świętym. I nie...
Czytaj więcej
Tchnienie Boga
    „Ducha Świętego wyznaje Kościół jako „Pana i Ożywiciela”. Czyni to słowami Symbolu wiary. „Duch Pański”, który – według biblijnego opisu stworzenia – „unosi się nad wodami”, wskazuje na...
Czytaj więcej
Razem z Chrystusem w niebie
Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie słowa: „Wstąpił do nieba,...
Czytaj więcej
Skąd jest Miłość?
    „Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga” – ten cytat św. Jana często uzasadnia pewien stereotyp, że każda forma miłości w Bogu ma swój początek. Tymczasem św. Jan...
Czytaj więcej
Przyjaźń z Jezusem w jego Kościele
    W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy piękny fragment, w którym Pan Jezus nazy­wa siebie krzewem winnym, a nas – latoroślami. Tym samym w bardzo prostym i jednocześnie wymownym obrazie ukazuje...
Czytaj więcej
Dobry Pasterz – On nas zna
    IV Niedziela Wielkanocy przedstawia nam Jezusa Chrystusa jako Dobrego Pasterza. To jedno z najbardziej znanych określeń, jakie wobec Niego ukazuje nam Boże Słowo. To określenie również i my...
Czytaj więcej
Moc Paschy
Mistrz i Nauczyciel, który ich powołał i umarł na krzyżu, tak jak wcześniej zapowiadał teraz objawia się im jako zmartwychwstały, wchodzący mimo drzwi zamkniętych, pokazujący swoje rany i mówiący: "Dotknijcie...
Czytaj więcej