Nie wiecie, o co prosicie…
    „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. Tę prośbę uczniów Chrystusa z pewnością wielokrotnie moglibyśmy uczynić swoją. Ile razy prosiliśmy Pana o to, co nam...
Czytaj więcej
Królowo Różańca świętego
    Bogarodzico Dziewico, Maryjo, Królowo Polski i Królowo Różańca świętego! Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace, radości i cierpienia. Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu i wszystkie...
Czytaj więcej
Szkoła Jezusa…
    Apostołowie trzy lata formowali się w „szkole Jezusa”. Był to czas Ich formacji, kształtowania osobowości oraz przygotowania do misji jaką mieli podjąć. Jednak Jego słowa i świadectwo nie...
Czytaj więcej
Wiarygodność ucznia Chrystusowego
Kto jest prawdziwym sługą Boga i sługą człowieka? W pieśni o Słudze Jahwe z Księgi proroka Izajasza znajdujemy odpowiedź. Jest nim ten, kto całkowicie słucha Boga i wypełnia Jego wolę....
Czytaj więcej
Prawdziwa religijność
    Nie po raz pierwszy oberwało się faryzeuszom zatroskanym o tradycję i czystość religijnego prawa: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie...
Czytaj więcej
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
„Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo!(…) Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu...
Czytaj więcej
SZUKAĆ JEZUSA
    W tłumie naszego życia – obowiązki, zadania, plany, rodzina, znajomi, świat wirtualny nie dostrzegamy – że z naszego horyzontu znika powoli Bóg. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii nie pozostają jednak...
Czytaj więcej
Cisza pustkowia
    Po całym trudzie głoszenia Ewangelii Apostołowie przychodzą do Pana Jezusa i zdają Mu relację z tego, co udało im się dokonać. Pan Jezus, Dobry Pasterz, który jest wielce...
Czytaj więcej
DEFICYT SŁOWA
    Żyjemy w świecie, który cierpi na przesyt słowa. O ile do niedawna nasza epoka była określana jako cywilizacja obrazu, o tyle obecnie coraz częściej słychać, że tworzymy cywilizację...
Czytaj więcej
Św. Szarbel jest wśród nas!
    Niezwykłe było całe jego życie. Trochę wymyka się ono naszej ludzkiej logice. Ten święty Katolickiego Kościoła Maronickiego w Libanie, żyjący w latach 1828-1898 zasłynął z ponad 24 000...
Czytaj więcej
Pielgrzymka do LibanuŚladami św. Szarbela