Panie otwórz nam oczy
Opowiadanie o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia jest także opowiadaniem o drodze do wiary, którą przeszedł ten człowiek.
Czytaj więcej
Obudzić w sobie pragnienie Boga
„Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie”
Czytaj więcej
Przemiana ku dobremu
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli...
Czytaj więcej
Miłość nieprzyjaciół
Miłość nieprzyjaciół ma swój początek w zdolności i gotowości do przebaczania i pojednania.
Czytaj więcej
Postawa miłości
    Liturgia słowa ukazuje nam prawdę, że ważniejszy od litery Prawa jest duch miłości Boga i bliźniego. Papież Jan Paweł II uczył: „Chrystus jest kluczem do zrozumienia Pisma […]...
Czytaj więcej
Sól i światło
    Tuż po przedstawieniu Błogosławieństw,  Pan Jezus mówi o tym, do czego powołani są pośród świata i w społeczeństwie ci, którzy przyjmą jego słowo i będą żyli w zgodzie...
Czytaj więcej
Błogosławieństwa
Błogosławieństwa, które wypowiedział Jezus są obietnicą królestwa dla nawróconych. Słuchacze doskonale rozumieli, że odnoszą się - właśnie jako obietnica - do tego, co się wydarzy, gdy Bóg zatriumfuje, gdy przyjdzie...
Czytaj więcej
Jednym Głosem
Tak wiele słów słyszymy i wypowiadamy każdego dnia – zarówno wielkich i ważnych, jak i małych i karłowatych. Jedne są głęboko przemyślane, inne wypowiadane pod wpływem emocji
Czytaj więcej
Dar z samego siebie
Chrzest Jezusa to ważne wydarzenie, a jednocześnie początek dorosłego życia i publicznej działalności.
Czytaj więcej