Uroczystość Narodzenia Pańskiego
    Opis narodzenia Jezusa z całym dramatyzmem odrzucenia, ubogim żłóbkiem i Maryją z wielką czułością opiekującą się Jezusem. Znak, po jakim pasterze mieli rozpoznać nowonarodzonego Zbawiciela, to właśnie żłób...
Czytaj więcej
Józefie, to ty nadasz Mu imię Jezus
    Józefie, to ty nadasz Synowi imię Jezus – mówi anioł. Właśnie ty, Józefie. Człowieku prawy i sprawiedliwy. Zszokowany ciążą Ukochanej, do której się nie przyczyniłeś. Przerażony. Zatroskany do...
Czytaj więcej
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana
    Czas Adwentu przechyla się dziś za połowę. Nieco inny kolor szat liturgicznych ma pokazać, że przybliża się już Oczekiwany. Być może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tych...
Czytaj więcej
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie
Jeśli chcesz naprawdę świadczyć o Jezusie – ucz się od Jana Chrzciciela. On najlepiej pokaże, jak we własnym życiu zawsze robić miejsce dla Boga.
Czytaj więcej
Oczekujemy…
    Sens Adwentu, możemy określić jednym słowem: oczekiwanie. My przez całe życie czegoś oczekujemy. Człowiek, który nie oczekuje, to znaczy, że się niczego nie spodziewa, do niczego nie dąży;...
Czytaj więcej
Uroczystość Chrystusa Króla
    Uroczystość Chrystusa Króla, którą przeżywamy, do liturgii wprowadził papież Pius XI w 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła...
Czytaj więcej
Nie bójmy się zawierzać siebie Najświętszemu Sercu Jezusa
    Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje Jezusa, który przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki...
Czytaj więcej
Wydarzenie zmartwychwstania nieustannie trwa
Wydarzenie zmartwychwstania nieustannie trwa, bo jak powie Jezus: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Czytaj więcej
Do grzesznika poszedł w gościnę
Gdzie Jezus miał iść, skoro przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło?
Czytaj więcej
Ten odszedł usprawiedliwiony…
Bóg nie słucha modlitwy pierwszego, czyli pysznych, natomiast wysłuchuje modlitwy pokornych.
Czytaj więcej