Zdrowe oczy
    Chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie o widzeniu. Myślę, że jest to główna myśl, która nasuwa nam się po przeczytaniu albo usłyszeniu słów z Ewangelii św. Jana. Jezus widząc...
Czytaj więcej
Spragnieni szczęścia
    Dzisiejsza Ewangelia jest katechezą, która wprowadza nas w tajemnicę osoby Jezusa – Mesjasza. W Kościele starożytnym rozpoczynano nią wielkopostny czas przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. My przeżywamy...
Czytaj więcej
Czas przemiany
    Zapewne bardzo spłycony zostałby sposób przeżywania Wielkiego Postu, gdyby ograniczył się on jedynie do powstrzymania się od hucznie przeżywanych uroczystości, czy ograniczenia spożywania pokarmów. Tak jak pokazała to...
Czytaj więcej
Jestem grzesznikiem
To, co nazywamy grzechem, jest w rzeczy samej wynikiem zakłócenia owego odniesienia, które powinno wypowiadać się w miłości Boga i bliźniego
Czytaj więcej
To takie trudne ….czy da się w ten sposób?
    Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli jest jak klucz, którym możemy otworzyć skarbiec prawdziwie Dobrej Nowiny! jest ono wezwaniem do stawania się coraz bardziej uległym narzędziem w rękach Bożych....
Czytaj więcej
ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI
„Jesteśmy przekonani – mówił prymas Stefan Wyszyński – że lepiej jest, gdy Naród wierzy, niż gdyby nie wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności Narodu, aniżeli jej niszczenie. (...) Umacnianie...
Czytaj więcej
Świecić światłem dla innych
Jako wierzący nie żyjemy w alternatywnej rzeczywistości. Żyjemy razem ze wszystkimi pod jednym niebem i gwiazdami. Mamy być między ludźmi, nie uciekać od nich, jednak nasze zadanie jest inne.
Czytaj więcej
Aby lepiej żyć
Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego ma swoje korzenie w prawie mojżeszowym ofiarowania pierworodnego Syna Bogu. Chrystus ofiarowany w świątyni staje się według słów Symeona  „światłem na oświecenie pogan”. Co znaczy, że...
Czytaj więcej
Niedziela Słowa Bożego
    Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w...
Czytaj więcej
Oto Baranek Boży
Tajemnica Bożego objawienia dokonuje się również w wydarzeniu Chrztu Jezusa w rzece Jordan. Prawdziwą obecność i działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego dopełnia świadectwo Jana Chrzciciela. Wskazuje on na Baranka...
Czytaj więcej