To takie trudne ….czy da się w ten sposób?
    Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli jest jak klucz, którym możemy otworzyć skarbiec prawdziwie Dobrej Nowiny! jest ono wezwaniem do stawania się coraz bardziej uległym narzędziem w rękach Bożych....
Czytaj więcej
ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI
„Jesteśmy przekonani – mówił prymas Stefan Wyszyński – że lepiej jest, gdy Naród wierzy, niż gdyby nie wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności Narodu, aniżeli jej niszczenie. (...) Umacnianie...
Czytaj więcej
Świecić światłem dla innych
Jako wierzący nie żyjemy w alternatywnej rzeczywistości. Żyjemy razem ze wszystkimi pod jednym niebem i gwiazdami. Mamy być między ludźmi, nie uciekać od nich, jednak nasze zadanie jest inne.
Czytaj więcej
Aby lepiej żyć
Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego ma swoje korzenie w prawie mojżeszowym ofiarowania pierworodnego Syna Bogu. Chrystus ofiarowany w świątyni staje się według słów Symeona  „światłem na oświecenie pogan”. Co znaczy, że...
Czytaj więcej
Niedziela Słowa Bożego
    Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w...
Czytaj więcej
Oto Baranek Boży
Tajemnica Bożego objawienia dokonuje się również w wydarzeniu Chrztu Jezusa w rzece Jordan. Prawdziwą obecność i działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego dopełnia świadectwo Jana Chrzciciela. Wskazuje on na Baranka...
Czytaj więcej
CO DAJE NAM CHRZEST?
Poprzez chrzest oddajemy Bogu to, co od Niego pochodzi. Dziecko nie jest własnością rodziców, lecz zostało im powierzone przez Stwórcę, by wzięli za nie odpowiedzialność, by dobrowolnie i wciąż na...
Czytaj więcej
Radosna obecność
    Trzecia Niedziela Adwentu Gaudete – cieszcie się, wzywa do radości. Zewnętrznym przejawem jest zmiana koloru szat liturgicznych z fioletowego na różowy. O radości mówią pierwsze słowa liturgii wyjęte z Listu...
Czytaj więcej
Znaczenie chwili
    Rozpoczynamy Adwent. Jego przesłanie dobrze wyraża wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: rozumiejcie chwilę obecne. Co my, współcześni adresaci listu św. Pawła, wiemy o chwili obecnej? Wiemy,...
Czytaj więcej