Braterskie upomnienie
    Słowo Boże, jakie niedzielna liturgia nam przedstawia, prowadzi nasz umysł i nasze serce ku istocie zapisanego w Ewangelii braterskiego upomnienia. Prorok Ezechiel łączy je z pouczeniem osobistej odpowiedzialności....
Czytaj więcej
JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ, … NIECH MNIE NAŚLADUJE!
To jest także nasza droga, którą On nam wytyczył, każdemu i każdej z nas, według naszego osobistego powołania. Pewnym określeniem ucznia Chrystusa jest stwierdzenie, że jest on człowiekiem, który podjął...
Czytaj więcej
Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
    Niedziela jest Dniem Pańskim, poświęconym Bogu. W sposób najdoskonalszy wielbimy Go przez uczestnictwo we Mszy św. W dzisiejszą niedzielę Chrystus Pan w swoim Słowie stawia każdemu z nas...
Czytaj więcej
Wniebowzięcie NMP
    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uprzytamnia, że kluczową postawą w naszej relacji do Boga jest pokora. Pokorą nie jest sztuczne poniżanie się, podkreślanie „na zapas” własnej małości. Pokora...
Czytaj więcej
Łaska darmo dana
    Głodu i pragnień ludzkości nie da się zaspokoić obfitością dóbr materialnych. Utrudzona i uciśniona przez wiele niedostatków i problemów ludzkość doświadcza coraz bardziej w kolejnych odsłonach swej historii...
Czytaj więcej
Dążyć do królestwa Bożego
Wejście do królestwa Bożego wymaga od nas radykalnej decyzji. To pójście w swoim życiu za Bogiem, który od tej chwili stanie się Panem wszystkich decyzji i postanowień. Królestwo Boże to...
Czytaj więcej
Bóg nie przekreśla człowieka
    W XVI Niedzielę Zwykłą czytamy w Ewangelii przypowieść o chwaście wśród zboża. Pokazuje nam ona pięknie w obrazowy sposób Bożą cierpliwość i miłosierdzie. Bóg nie karze natychmiast za...
Czytaj więcej
Być ciągle dzieckiem…
Źródło zdjęcia: milosierdzieboze.pl   Przez całe dzieciństwo wielu ludzi pragnie bardzo szybko stać się dorosłym człowiekiem, żeby decydować o swoim życiu, być niezależnym, być odpowiedzialnym za swoje sprawy. Dziś Jezus...
Czytaj więcej
Bojaźń Boża prowadzi do rozwoju
    Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32). Naszym zadaniem jest dawać świadectwo...
Czytaj więcej
PROŚCIE PANA ŻNIWA…
Dziś na świecie żyją ludzie, można powtórzyć za Ewangelistą, znękani i porzuceni. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę, to z pewnością jest ich dużo więcej niż za życia Apostołów. Ludzie, którzy...
Czytaj więcej