Bądźmy gotowi, aby być posłanymi …
    Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię...
Czytaj więcej
Boża winnica
Po chrzcie św. stajemy się winnicami, które mają wydać dobre owoce. Dlatego każdy ochrzczony powinien przyjąć Jezusa za swego Pana, iść za Nim i żyć jak latorośl wszczepiona w krzew...
Czytaj więcej
Słowo potwierdzone czynem
    W swojej Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie ukazuje wzór wiary, miłości i zawierzenia w postawach ludzi niezwiązanych się z przedstawicielami narodu wybranego, którym Żydzi odmawiali często prawa do zbawienia...
Czytaj więcej
Bóg Ci daje pracę – czy podejmiesz wyzwanie?
Każdego z nas, w różny sposób i w różnym czasie, Bóg „najmuje” do pracy w swojej winnicy, a zapłatą równą dla wszystkich będzie „denar” życia wiecznego. Zaskakujące jest jednak to,...
Czytaj więcej
Kto miłuje, zwycięża
    „Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził” – te słowa  w Wigilię Bożego Narodzenia 1953 roku zapisał w swoim dzienniku kard. Stefan Wyszyński. O znaczeniu tych...
Czytaj więcej
Braterskie upomnienie
    Słowo Boże, jakie niedzielna liturgia nam przedstawia, prowadzi nasz umysł i nasze serce ku istocie zapisanego w Ewangelii braterskiego upomnienia. Prorok Ezechiel łączy je z pouczeniem osobistej odpowiedzialności....
Czytaj więcej
JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ, … NIECH MNIE NAŚLADUJE!
To jest także nasza droga, którą On nam wytyczył, każdemu i każdej z nas, według naszego osobistego powołania. Pewnym określeniem ucznia Chrystusa jest stwierdzenie, że jest on człowiekiem, który podjął...
Czytaj więcej
Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
    Niedziela jest Dniem Pańskim, poświęconym Bogu. W sposób najdoskonalszy wielbimy Go przez uczestnictwo we Mszy św. W dzisiejszą niedzielę Chrystus Pan w swoim Słowie stawia każdemu z nas...
Czytaj więcej
Wniebowzięcie NMP
    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uprzytamnia, że kluczową postawą w naszej relacji do Boga jest pokora. Pokorą nie jest sztuczne poniżanie się, podkreślanie „na zapas” własnej małości. Pokora...
Czytaj więcej