Oto Baranek Boży
Tajemnica Bożego objawienia dokonuje się również w wydarzeniu Chrztu Jezusa w rzece Jordan. Prawdziwą obecność i działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego dopełnia świadectwo Jana Chrzciciela. Wskazuje on na Baranka...
Czytaj więcej
CO DAJE NAM CHRZEST?
Poprzez chrzest oddajemy Bogu to, co od Niego pochodzi. Dziecko nie jest własnością rodziców, lecz zostało im powierzone przez Stwórcę, by wzięli za nie odpowiedzialność, by dobrowolnie i wciąż na...
Czytaj więcej
Radosna obecność
    Trzecia Niedziela Adwentu Gaudete – cieszcie się, wzywa do radości. Zewnętrznym przejawem jest zmiana koloru szat liturgicznych z fioletowego na różowy. O radości mówią pierwsze słowa liturgii wyjęte z Listu...
Czytaj więcej
Znaczenie chwili
    Rozpoczynamy Adwent. Jego przesłanie dobrze wyraża wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: rozumiejcie chwilę obecne. Co my, współcześni adresaci listu św. Pawła, wiemy o chwili obecnej? Wiemy,...
Czytaj więcej
Słowo Boże
Dzisiejsze Słowo Boże, które ma moc przemieniać jest nam dane nie bez powodu ale przychodzi aby obalić pewne kłamstwo w moim i Twoim życiu.
Czytaj więcej
MÓJ KOŚCIÓŁ
    Rocznica poświęcenia własnego Kościoła przypomina nam, że, wszyscy, bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za kościół, w którym gromadzimy się dla sprawowania niedzielnej czy świątecznej Eucharystii, ale jeszcze...
Czytaj więcej
Modlitwa
Pierwsze czytanie Księgi Wyjścia ukazuje obraz modlitwy. Izraelici walczyli z Amalekitami, a wojskiem dowodził Jozue.
Czytaj więcej
Nowenna Pompejańska
Zapraszamy do uczestnictwa w Nowennie Pompejańskiej
Czytaj więcej
RADOŚĆ BOGA
    Ewangelia zawiera trzy przypowieści: o zgubionej owcy, zgubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Ich myślą przewodnią jest radość Boga z nawrócenia grzesznika. Żydzi uważali za grzeszników nie tylko...
Czytaj więcej