Z Maryją przejść przez życie
    Drodzy Bracia i Siostry, wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię słowo Boga nas koncentruje na dzisiejszej bohaterce, czyli na Maryi. Ale możemy mieć taki obraz Maryi, który jest bardzo...
Czytaj więcej
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
    Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Panem. Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika „advenio – przychodzę, przybywam”. Tym, który przychodzi jest Zbawiciel świata – Jezus...
Czytaj więcej
… każdy dzień jest dla mnie okazją, by stawać się coraz bardziej świętym
Dzisiejsza Ewangelia opisuje scenę Sądu Ostatecznego nad ludźmi wszystkich czasów. Zostaną oni posegregowani pod względem wypełniania dobrych uczynków lub dopuszczania się grzechów. Pierwsi otrzymają wieczną nagrodę, Królestwo przygotowane im od...
Czytaj więcej
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny
    Dziś w liturgii słyszymy wielką pochwałę mądrości. Człowiek mądry widzi sprawy we właściwych proporcjach. Umie ważyć i odróżniać rzeczy wartościowe od ulotnych. Mądrość jest cechą ludzi, którzy stają...
Czytaj więcej
I Ty możesz zostać świętym
    Towarzyszy nam tłum braci i sióstr. Idą z nami ponad barierami czasu i przestrzeni, ponad równie pełną grozy przepaścią utworzoną przez śmierć. Dzień Wszystkich Świętych jest uroczystością uczuć...
Czytaj więcej
Dom Boga, wzniesiony rękami i sercami ludzi
    Drodzy Bracia i Siostry! W każdym kościele i w każdej parafii są w roku takie dwa szczególne dni. Pierwszy – to dzień odpustu parafialnego. Już wkrótce, bo 16...
Czytaj więcej
Bądźmy gotowi, aby być posłanymi …
    Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię...
Czytaj więcej
Boża winnica
Po chrzcie św. stajemy się winnicami, które mają wydać dobre owoce. Dlatego każdy ochrzczony powinien przyjąć Jezusa za swego Pana, iść za Nim i żyć jak latorośl wszczepiona w krzew...
Czytaj więcej
Słowo potwierdzone czynem
    W swojej Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie ukazuje wzór wiary, miłości i zawierzenia w postawach ludzi niezwiązanych się z przedstawicielami narodu wybranego, którym Żydzi odmawiali często prawa do zbawienia...
Czytaj więcej