Boże znaki…
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub,...
Czytaj więcej
Dziwny jest ten świat…
A potem przychodzi Jezus i mówi: pójdź za Mną. I Mateusz idzie. A jeszcze potem zostanie jednym z Dwunastu i napisze Ewangelię, której fragment czytamy dziś w liturgii.
Czytaj więcej
Uroczystość Trójcy Świętej
    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jezus stał się człowiekiem z miłości do nas. Przyszedł, aby nas zbawić. By jednak Jego dar rzeczywiście zaowocował w człowieku zbawieniem,...
Czytaj więcej
Wniebowstąpienie Pańskie
    Wiara to nie nostalgiczne wspominanie przeszłych wydarzeń, lecz pełne dynamiki podążanie naprzód. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa wyrywa nas z tego letargu, w którym często sami się pogrążamy, będąc przekonani,...
Czytaj więcej
Duch Pocieszyciel światłem na drodze mojego życia
    Początki głoszenia Ewangelii nie były łatwe: prześladowania, niechęć i wrogość ze strony Żydów i pogan mogły wydawać się przeszkodą dla uczniów Chrystusa w ewangelizacji świata. Otrzymali jednak w...
Czytaj więcej
Zawierzmy i zaufajmy Jezusowi
    Modlitwa uczy nas wyruszania z bezpiecznych miejsc w nieznane. Byli tego świadomi Apostołowie, dlatego stwierdzili, że nie jest rzeczą słuszną, aby zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Kolejną...
Czytaj więcej
Dar sakramentu kapłaństwa
    Stajemy w atmosferze radości przed ołtarzem Pana. Gromadzi nas sam Chrystus na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu Chleba. Zatem jesteśmy wspólnotą zgromadzoną na cześć Pana w Jego Imię....
Czytaj więcej
Emaus
    Każdy ma swoje Emaus, do którego zdąża. Dobrze jest z kimś w drodze porozmawiać, podzielić się swoją codziennością, Kim jest ten kto idzie obok Ciebie, kto uważnie wysłucha,...
Czytaj więcej
Niedziela Miłosierdzia Bożego
16 kwietnia o godz. 15.00 zapraszamy do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Ostrobramskim oraz wspólnego świętowania na hali sportowej
Czytaj więcej